Çalışmalarımız

 

 

 

 

 

Misyon ve Vizyonumuz

Misyonumuz; Anayasamızın 127. maddesi ve 5393 sayılı kanunu ile İlçemizin ve İlçemiz sakinlerinin mahalli mahiyette müşterek ve medeni ihtiyaçlarını çağdaş belediyecilik anlayışı içerisinde tanzim ve tesviye etmek ile sorumlu olan görevlerini, işini seven ve eğitilmiş insan gücü ile yerine getirmek,
Vizyonumuz; Ülkemiz ve Dünyadaki gelişmeleri sürekli izleyerek ilçemiz koşullarına uyarlanmasını sağlamak, diğer ilgili devlet kurum ve kuruluşları ile koordineli çalışarak ilçemiz insanının refah payını artırmak için araştırma ve geliştirme çalışmalarını teşvik etmek ve desteklemektir.
Ayrıca; Personelini en üst düzeyde motive edici önlemleri almak, personelin hizmet içi ve emeklilik koşullarında mutluluğunu ve güvenliğini sağlamak, günün gelişmiş yönetim tekniklerini yaygın katılım ve sorumluluk anlayışı ile uygulayarak bilgi üreten, paylaşmayı bilen, sürekli olarak mükemmeli arayan, çağdaş yurttaşlar oluşturmaktır.
Değerlerimiz; Atatürk ilkelerine bağlılık, Millî değer ve menfaatleri korumak, Birlik ve beraberlik ruhuna sahip olmak, “Ben yaptım” yerine “Biz yaptık” diyebilmek, Ekip çalışması, Yaygın katılım ve sorumluluk anlayışını geliştirmek, Özeleştiri ve eleştiriye önem ve değer vermek, Sürekli gelişime açık mükemmellik arayışı, Dürüst ve açık olmak, Her düzeyde katılımcılık ve sorun çözme ortamı geliştirmek, Bilgi üretmek ve paylaşmak, Çalışma ve yaratıcılığı teşvik etmek ve ödüllendirmek, Personele kendisini geliştirme ve gerçekleştirme ortamı yaratmak, Çalışanların mutluluğu ve motivasyonuna önem vermek, Çalışanlar arası açık iletişim kurmak ve işbirliği sağlamak, Belediye personeli olmaktan gurur duymak, Şeffaflık,
Ayşe GÜNEY
Belediye Başkanı