Mahmudiye ilçesi yüzölçümü itibariyle küçük bir ilçe görünümünde olduğun halde zirai potansiyeli büyüktür. Halkının %85’i çiftçilikte uğraşır. İlçede tarım çalışmalarında tarla ziraatı birinci sırayı almaktadır. Hayvancılık ikinci derece önem taşımaktadır. 
İlçemiz yüzölçümü 676.000 dekar olup, yapılan istatistik ve zirai envanter çalışmalarının sonuçlarına göre ilçenin arazi dağılımı aşağıda olduğu gibidir.


Tarım arazisi : 435.280 dekarı 
Mera : 99.609dekarI 
Çayır : 22.504 dekarı 
Orman : 3.040 dekarı


Tarım Dışı Arazi (taşlık, kayalık vs.) :115.567 dekarı

TOPLAM : 676.000 Dekar


435.280 dekar tarım arazisinin; 
Kuru ekim :186.235 dekarı 
Sulu ekim : 103.500 dekarı 
Açık nadas olarak kullanılan :145.485 dekarı 


İlçemiz Hayvan Varlığı 
Büyükbaş :3950 Baş, 
Küçükbaş :19950 Baş mevcuttur. 
Sun’i tohumlama : 174 Baş 
İlçemiz Günlük Süt Üretimi :6,5 Ton

 
2006 yılında Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi Kapsamında 10 dekar Arpa, 10 dekar Mısır (dane) üret. Gel. Projesi ve 50 dekarda da Ayçiçeği üretimi geliştirmesi yapılmıştır. 


Hayvancılığı geliştirme projesi kapsamında da 174 baş hayvana sun’i tohumlama yapılmıştır. 

İlçemize ülkenin bitkisel ve hayvansal üretimini arttırmak, çeşitlendirmek ve ürün kalitesini iyileştirmek için yetiştirdiği damızlık hayvan, tohum, fide ve benzeri ile ürettiği spermaları yetiştiricilere intikal ettirmek amacıyla Anadolu Tarım İşletmeleri Müdürlüğü ülke ekonomisine ve ilçeye hizmet vermektedir İşletme toplam 44.925 dekar araziye sahip olup, zirai alanda Buğday Tohumluğu , Yonca ve Korunga Tohumluğu , Hayvancılık alanında ise Esmer ırk Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği, Damızlık tiftik keçisi yetiştiriciliği ve Saf kan Arap atı yetiştiriciliği yapmaktadır. 

Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğünün diğer görevleri aşağıda belirtilmiştir. 
1- İşletmelerinden elde edilecek hayvansal ve bitkisel ürünlerle birlikte çifçilerinde alacağı ürünleri kıymetlendirmek için tesisler kurmak, kurdurmak ve kurulanlara iştirak etmek, 
2- Bitkisel ve hayvansal üretim yetiştirme, ıslah konularında araştırmalar yapmak diğer araştırma birimleri ile işbirliğinde bulunmak, 
3- Çevre çifçilere tarımsal teknoloji ve girdi kullanımı konusunda öncülük ve öğreticilik yapmak, 
4- İşletmelerinde kullanılmak üzere her çeşit bitkisel ve hayvansal damızlık tedarik etmek, bunları pazara hazırlayarak yurtiçi ve yurtdışında satmaktır. 

2007 YILINDA YAPILAN BAŞLICA ÇALIŞMALAR,HİZMETLER ÜRETİMLER


CİNSİ

MİKTARI

Mahsul Buğday

3621

Ton

Kuru Yonca Otu

1190

Ton

Yonca Çepelli

35,9

Ton

Fiğ Çepelli

53,9

Ton

Korunga Çepelli

92,6

Ton

Kuru Ot

450

Ton

Silaj Mısır

5460

Ton

Hasıl Mısır

7800

Ton

Buzağı Üretimi

326

Baş

İnek Sütü Üretimi

1512,17

Ton

Tay

102

Baş

Oğlak

475

Baş

Tiftik

2,56

Ton

Buğday Tohumu (Kendi Ürt)

3239

Ton

Korun Tohumu

83

Ton

Fiğ Tohumu

46

Ton

DAĞITIMLAR – SATIŞLAR

K.Çayır Otu

45,267

Ton

Buğday Tohumu(Ken.Ürt.)

3159,75

Ton

Korunga Tohumu

230,15

Ton

Fiğ Tohumu

48,925

Ton

Angajmanlı Yarış Atı

15

Baş

Kadro Fazlası yarış Atı

83

Baş

İnek Sütü

1408,72

Ton

Damızlık Sığır

210

Baş

Kasaplık Sığır

70

Baş

Tiftik

2,56

Ton

Sap Saman

328

Ton

Selektör Altı Buğday

410,66

Ton

At Gübresi

405,240

Ton

            
Sığırcık ve atçılık ünitelerinin bulunduğu merkez arasizinde 3085 dekar suluya ekiliş yonca ile atçılığın ot ihtiyacını karşılayacak doğal çayırlar bulunmaktadır. Sığırcılığın silaj ihtiyacını karşılamak amacıyla her yıl 800 dekar civarında mısır ekimi yapılmaktadır. 
İlçemizde 1954 yılında kurulmuş olan Türkiye Jokey Kulübü Pansiyon Harası, Safkan arap atı yetiştiriciliği ve pansiyonerlik hizmeti vermektedir. Pansiyon harası 2001 yılında faaliyete geçmiştir. 
Çitle kapatılmış,yaklaşık 1750 Dekar arazi üzerine inşa edilmiş, 640 dekarı padok alanı, 6 adet kısrak ahırı, 1 adet aygır ahırı, 1 adet karantina ahırı, 1 adet labaratuar ve sıfat salonu, 1 sundurma yem deposu, 6 blok yem deposu, 1 adet atölye, 2 adet idari bina,400 kw.lik jenaratör binası, 300 tonluk su deposu, 750 tonluk sulama havuzu ve bunlara ilaveten 2020.mX25.m ebatlarında yarış pisti ve 400 kişilik açık trübünü mevcuttur.

İlçemizde 2 adet mıcır taş ocağı bulunmaktadır. Bu mıcır taş ocaklarından birisi rüsum bedeli karşılığında diğeri ise Karayolları 4. Bölge Müdürlüğünce bedelsiz olarak işletilmektedir.